Dagbok
I Strömfors

19.9.2010

I dag besökte jag Strömfors. Jag deltog i en gudstjänst som tf kyrkoherde Johanna Pesonen höll vid ett åldringshem i Tessjö. Efteråt besökte vi Tessjös församlingshem, Strömfors kyrka, Brukets församlingshem och pastorkansliet. Kyrkan gjorde speciellt stort intryck på mig. Den är som ett smycke: ljusa, utsmyckade träytor med Helene Schjerfbecks tavla "Uppståndelsen" som krona!

Jag gjorde besöket helt på eget initiativ. Tillsammans med Johanna diskuterade vi om församlingen ur många synvinklar. Jag fick en känsla av att där kan man arbeta för Guds rike i god anda tillsammans med de övriga medarbetarna och förtroendevalda. Strömfors påmiiner också på många sätt om Utajärvi, där jag kommer ifrån och arbetade som församlingspastor 1993-1996. Församlingen verkar över ett stort område med ca 3000 personer, precis om i Utajärvi och kyrkan rymmer 300.

Senast uppdaterad 2011-09-29 11:16
 


Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)