Varför kyrkan?

Kyrkan finns framför allt för sin andliga uppgift. När man går till den egentliga kärnan ser jag som kyrkans grundläggande uppgift att leda människor till att lära känna Gud och växa i tron. Den evangeliska lutherska kyrkan förverkligar denna uppgift mångsidigt från och med dopet. När vi tyngs av skuld eller livet drabbar oss hårt, eller när döden skrämmer oss har kyrkab ett budskap som hjälper. Gud sände sin Son till världen för att hjälpa oss i alla situationer. När vi tror på Jesus får vi himmelsk hjälp.

Å andra sidan är församlingen vid sidan av sin andliga uppgift som vilken organisation som helst. Därför kräver den ändamålsenligt ledarskap. Jag har fått erfarenhet av förmansuppgifter bl.a. då jag fungerat som generalsekreterare för OPKO-FSSM under sex år.

Om prästuppgiften

Ordet "pastor" kommer från latinet och betyder herde. Herdens uppgift är ta hand om sin hjord. Herden förvaltar de heliga sakramenten - dopet och nattvarden - och förklarar Bibeln, Guds ord.

Mikael Agricola, Finlands reformator, uppmanade prästerna att predika, be och studera. I denna uppgift lönar det sig att hålla kanalen öppen uppåt och också själv alltid lära sig nya saker.

Senast uppdaterad 2010-11-10 11:59
 
Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)