top of page

Kuuleeko korkein?

Mitä rukous on? ”Sydämen puhetta Jumalan kanssa”

Image-empty-state.png

Mitä rukous on? ”Sydämen puhetta Jumalan kanssa”


Rukouksen symboleja: liekki, rukouksen tapoja: kädet ristien, kädet kohottaen, rukouksen paikkoja: kirkon alttarit, koti, luonto, missä tahansa, jossa muut asiat eivät ole häiritsemässä (Jeesus meni yksinäiseen paikkaan)

Rukoukselle annetut nimitykset Raamatussa (kirkkoraamattu 1933/38) silmien nostaminen Ps. 121:1, 123:1, sielun ylentäminen Ps. 25:1, sydämen kohottaminen Val. 3:41, sydämen vuodattaminen Ps. 62:9, rukoukseksi Jeesuksen nimessä Joh. 14:13, 14, Herran nimen avuksi huutaminen 1.Moos. 12:8, Ps. 116:4, Apt. 22:16, Herralle huutaminen Ps. 27:7, Jumalan eteen käyminen Hepr. 10:22, Taivaan puoleen huutaminen 2. Aik. 32:20, Herralta armon rukoileminen 2. Moos. 32:11, Herran kasvojen etsiminen Ps. 27:8, Jumalan etsiminen Job 8:5

Itse kysymykseen: Kuuleeko korkein? Vastaus: Jumala kuulee rukoukset

Lupauksia Raamatusta, että Jumala kuulee:
”Huuda minua avuksi hädän päivänä! Minä pelastan sinut ja sinä kunnioitat minua.” Ps. 50:15
”Herra, sinä kuulet, mitä köyhät kaipaavat. Sinä kuuntelet tarkoin, sinä rohkaiset heitä”. Ps. 10:17”.. sillä sinä kuulet rukouksen. Sinun luoksesi kaikki ihmiset tulevat” Ps. 65:3

Meillä on oikeus käydä kaikkein pyhimpään, siis Jumalan luokse ja lapsen luottavaiseen suhteeseen hänen kanssaan, Jeesuksen tähden: ”Meillä on suuri ylipappi, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko huone. Astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämin ja varmoina uskossamme” Hepr.10:21-22.

Tähän suhteeseen kuuluu oleellisena osana vuorovaikutus: omista ja muiden asioista puhuminen Jumalalla, sekä hänen kiittäminen ja ylistäminen. Rukoilemme, koska Jumala on siihen sanassaan kehottanut ja meitä on luvattu kuulla!

Kehotuksia rukoukseen:
”Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä!” Jes. 55:6
”Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.” Matt. 7:7
”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon.” Fil. 4:6

Jumalan vastaukset

 • Rukous kuullaan: Jumalan armosta: ”Kun huudat häneltä apua, hän armahtaa, hän kuulee ja vastaa sinulle.” Jes. 30:19

 • Toisinaan heti: ”Jo ennen kuin he kutsuvat, minä vastaan, kun he vielä esittävät pyyntöään, minä jo toteutan sen.”, Jes. 65:24

 • Joskus toisin kuin olemme ajatelleet: Paavali pyysi vapautusta pistävästä piikistä ruumiissaan, mutta Jumala vastasi: ”Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa.” 2:kor. 12:9

 • Yli odotusten: ”Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle. Minä ilmoitan sinulle suuria ja ihmeellisiä asioita, joista et mitään tiedä.” Jer. 33:3”Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella..” Ef. 3:20

 • Jumala vastaa, koska hän on meidän hyvä isämme: ”Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen Isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät”, Matt. 7:11Miksi rukoillaan?

 • Jumala on kehottanut rukoilemaan, ks. edellä.

 • Rukous antaa siunauksen rukoilijalle itselleen: ”Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa, Fil. 4:7

 • Me tarvitsemme rukousta. Taputettiin Jipulle, Jippu sanoi, että me tarvitsemme enemmän niitä taputuksia (oivallus).

 • Rukousvastauksen saanut ihminen rakastaa Herraa: ”Minä rakastan Herraa. Hän kuulee minua, hän kuulee hartaan pyyntöni. Kun huudan häntä avuksi, hän kuuntelee”, Ps. 116:1. Rukousvastauksen saaneelle tulee kiitollinen mieli: ”Ylistetty olkoon Jumala! Hän ei torjunut rukoustani, eikä kieltänyt minulta armoaan.”, Ps. 66:20

 • Halutaan, että Jumalan vaikutus tulisi tähän maailmaan, niin meidän kuin muidenkin elämään. Jumala on nähnyt hyväksi toimia meidän rukoustemme kautta (toimii varmaan muutenkin): ”pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa” (Isä meidän –rukous)

 • Rukous yhdistää kristittyjä, tärkeä ekumeeninen vaikutus. Koen, että rukous on kuin turvasatama vetäytyä niistä kiistoista, joita kristityillä on keskenään. Vuosittain vietetäänkin kristittyjen yhteyden rukousviikkoa.Mitä rukoillaan? V: Rukoillaan niitä asioita, joita Jumala tahtoo meidän rukoilevan

 • Isä meidän –rukous. Kun opetuslapset kysyivät mitä tulisi rukoilla, niin Jeesus opetti Isä meidän- rukouksen. Siitä muutama näkökohta:

 • Pyhitetty olkoon sinun nimesi: Pyhittäminen tarkoittaa sitä, että Jumalan avuksi huutamisen voima tulee osaksi elämäämme. Pyhitämme, eli omistamme elämämme asioita hänelle, joka pystyy saattamaan asioita parempaan suuntaan, kuin mihin me omassa voimassa ja viisaudessa jäämme.

 • Tulkoon sinun valtakuntasi:Näin pyydämme, että Jumalan valtakunta leviäisi maan päällä: evankeliumille löytyisi uusia vastaanottajia niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Tämä on sitä Pyhän Hengen toimintaa, jota Hän tekee, kun evankeliumia julistetaan, kun Jumalan sanaan uskotaan ja syntyy uusia Jumalan valtakunnan jäseniä.Tämä kohta kutsuu meitä rukoilemaan evankeliumin työn puolesta. Kaikki hengellinen toiminta tarvitsee rukoustukea. Ja tietysti lähetystyön puolesta kannattaa rukoilla.

 • Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassaTaivaassa Jumalan tahto toteutuu koko ajan, siksi voidaan siihen viitaten pyytää, että Jumalan tahto tapahtuisi myös maan päällä. Eli kunpa asiat olisivat maan päällä niin kuin ne ovat taivaassa!

 • Ruuan ”siunaus”: muistutetaan itseämme mistä ruoka tulee eli Jumalan luonnosta ja kiitämme häntä siitä.

 • Mutta jokapäiväinen leipä tarkoittaa paljoa muutakin: ”mitä ruumiimme ravinnokseen ja muuten välttämättä tarvitsee”. Eli kysymys on asioista, jotka tekevät ajallisen matkamme mielekkäämmäksi ja miellyttävämmäksi elää. Edellä on pyydetty Jumalan hyviä lahjoa hengelle/sielulle, nyt pyydetään ruumiille.

 • Rukoukset esivallan esivallan ym. muiden puolesta: ”Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti.” 1.Tim. 2:1-2Mitä siis tulisi rukoilla: pyyntö: ”Anna meille jokapäiväinen leipämme”, Matt. 6:11 synnintunnustus: ”Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi, pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden”, Ps 51:3
  esirukous: esivalta ym. 1. Tim. 2
  kiitos: ”kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herraamme Jeesuksen Kristuksen nimessä”, Ef. 5:20ylistys: ”ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä”, Ef. 1:3Miten tulisi rukoilla?”Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa”, Joh. 4:24.Mitä kuuluisi ”hengessä ja totuudessa” rukoilemiseen? Silloin kun rukoillaan Jumalan tahdon mukaisia asioita, niin silloin rukoillaan hengessä ja totuudessa. Eli Pyhä Henki yhtyy niihin rukouksiin, joita rukoillaan. Vs. ”Jos minulla olisi ollut paha mielessä, ei Herra olisi kuullut minua”, Ps. 66:18.Muutenkin rukousten kuulemisen kanssa käsi kädessä kulkee se, että ihminen elää lähellä Herraa, rukoilee uskossa: ”Mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte”, Matt. 21:22
  Mutta tärkeää on muistaa, ettei rukous ole oma suoritus, vaan Jumala auttaa siinäkin, häneltä voi pyytää rukouksen henkeä, Pyhää Henkeä: ”Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämeen Poikansa Hengen, joka huutaa: ”Abba, Isä!”, Gal. 4:6.Jumalan Henki auttaa heikkoudessamme: ”Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin.” Room. 8:26Tällaista Hengen vaikuttamaa rukousta on myös kielillä puhuminen, jolloin ihminen rukoilee omaksi rakennukseksi, ellei sitä selitetä seurakunnalle: ”Kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille, vaan Jumalalle; kukaan ei ymmärrä häntä, Hengen valtaamana hän puhuu salaisuuksia”, 1. Kor. 14:2Kuunteleva rukous?

 • Keskusteluja Jumalan ja ihmisen välillä: Abraham tinkasi, että jos löytyy riittävästi Herraa pelkääviä, niin Jumala jättää hävittämättä Sodoman ja Gomorran, 50:stä 10:een. Mooses kävi neuvottelemassa Jumalan kanssa kansansa vapauttamisesta Egyptin orjuudesta, 2. Moos. Paavali neuvotteli, että Jumalan vapauttaisi hänet pistävästä piikistä.

 • Ovatko vain tällaiset suurmiehet ja erityiset kristityt arvollisia keskustelemaan Jumalan kanssa?

bottom of page