top of page

Mistä löydän ilon elämääni?

Kristityn ilo on enemmän kuin ohimenevä tunne. Se on lahja, Hengen hedelmä. Se antaa kestävyyttä. Se on enemmän syy kuin seuraus. Neh. 8:10.

Image-empty-state.png

Kysymykset ryhmälle: mistä olet viimeksi iloinnut?
Jaetaan näitä keskenämme.

Ilo Raamatussa, VT

 • syntiinlankeemus aiheutti ilon vaihtumisen peloksi, suruksi ja tuskaksi, 1.Moos. 3:19

 • Jumalan yhteydessä koetaan kuitenkin uutta ja uudistuvaa iloa, 5.Moos. 16:15

 • ilo jumalanpalvelusten, juhlien ja temppelissä käyntien yhteydessä, Ps. 43:4

 • Jumalan sana on ilon lähde, Ps. 119:16

 • Jumalan johdatus ja huolenpito,
  kuten Israelin pelastuminen Egyptistä, 2.Moos. 15:1
  Hanna ylisti Jumalaa, 1. Moos. 2:1, ilo syntien anteeksisaamisesta, Ps. 51:10-11

 • Messias-odotus: Jes. 40:9, Jes. 52:7, iloiset pidot Jes. 25:6-9


Ilo Raamatussa, UT

 • evankeliumi = ilosanoma

 • Jeesuksen syntymistä odotettiin iloiten, enkelit ilmoittivat ”suuren ilon koko kansalle”, Simeon ja Hanna iloitsivat syntyneestä lapsesta

 • Jeesus itse oli ilosanoman tuoja, hänet on voideltu julistamaan ilosanomaa köyhille, Luuk. 4:18

 • Jeesus lupasi opetuslapsilleen täydellisen ilon, Joh. 15:11

Ilo seurakunnassa

 • Jeesuksen ilo on täydellistä iloa, koska se on eskatologisen täyttymyksen iloa, Jumalan valtakunnalle ominaista, taivaallista iloa, 1.Piet. 1:8

 • helluntaipäivänä taivaallinen ilo murtautui esiin Pyhän Hengen vaikuttamana

 • ilo on yksi Hengen hedelmistä (Gal. 5)

 • ilo oli ensimmäisten kristittyjen voimana: he iloitsivat siitä, että saivat palvella (Apt. 13:52), kärsimisestä Kristuksen tähden (Kol. 1:24), Jumalan valtakunnan menestymisestä (Apt 11:23)

 • kristityt voivat iloa myös ajallista lahjoista: työstä, kodista, avioliitosta, luonnosta

 • mutta ilon salaisuutena on elämän yhteys Herraan Jeesukseen, Fil. 3:1, siksi ”Iloitkaa aina Herrassa”, Fil 4:4

Ilon aiheita

 • Jumalan apu, 1.Sam. 2:1

 • Herran antama pelastus, Ps. 32:7

 • Jumalan armo, Ps. 31:8

 • Nimet ovat kirjoitettuna taivaassa, Luuk. 10:20

Kehotuksia iloitsemaan

 • Iloitkaa aina Herrassa, Fil. 4:4

 • Olkaa aina iloiset, 1.Tess. 5:16

 • Olkaa toivossa iloiset, Room. 12:12

Jumala on todellisen ilon lähde

 • Jumala antaa sydämeen ilon, Ps.4:8

 • Jumala antaa täydellisen ilon, Joh. 16:24

 • antaa täydellisen ilon, Joh. 16:24

 • täyttää kaikella ilolla, Room. 15:13

Iloinen sydän

 • kaunistaa kasvot, Sananl. 15:13

 • on hyvä lääke, Sananl. 17:22

Jumalan lapsen ilo
- palvelutyössä, Luuk. 15:23
- kärsimyksissä, Apt. 5:41

Ilosanoma
- sanoma pelastuksesta ja vapahduksesta, Luuk. 2:10,11
- rauhan sanoma, Ef. 2:7
- otetaan vastaan uskossa, Room. 4:5
- taivaassa on ilo syntisestä, joka tekee parannuksen, Luuk. 15:7, 10, 23, 24

 • Se on ihmiselle erityisen iloinen asia, että hän saa varmuuden siitä, että saa lapsen turvallisuudella lähestyä Taivaallista Isää, että synnit on sovitettu ja saa kulkea kohti taivaan kotia.

Ilo, Mielenterveysseura

 • ”Ilon tunteet ovat laajasti yhteydessä niin jokapäiväisten tarpeiden tyydyttämiseen kuin kattavan motivaation, mielekkyyden ja tarkoituksellisuuden löytymiseen.”

 • ”Mielekkyys ja tarkoituksen tunne elämässä tarkoittaa sitä, että oma elämänilo on kestävällä pohjalla, eikä se poistu hetken euforian jälkeen. Joskus jos mielekkyyden tunne on hukassa, sitä joutuu ehkä pidemmänkin aikaa etsimään. Omien arvojen mukaan toimiminen kuitenkin johtaa oikeille jäljille ennen pitkää. Omien arvojen mukainen elämä tuo syvää tyydytystä, ja vastoin omia arvoja toimiminen taas syö elämäniloa.”

 • ”Itselle sopivia palkitsevia asioita, niin pienempiä välittömän nautinnon ja mielihyvän lähteitä, kuin pidemmän tähtäimen tavoitteita on hyvä pitää mukana elämässä. Joskus pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää luopumista välittömän mielihyvän tavoittelusta. Laihduttaminen tai säästäminen maailmanympärysmatkaa varten ovat tästä hyviä esimerkkejä. Iloa voi siten lisätä niin tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti yhtä hyvin kuin välittömällä toiminnallakin.”

 • ”Jokainen voi tutkailla ja pohtia mitkä asiat tuovat ja ovat tuoneet aiemmin itselle iloa. Ilonlähteistä voi kirjoittaa listan, jonka voi ripustaa esimerkiksi jääkaapin oveen, tai sitä voi säilyttää tietokoneen tai kännykän muistissa. Listan voi nimetä esimerkiksi ”Mukavimmat asiat”, ”Kiva lista”, ”Ilon aiheet” tms.  Listalta voi tarpeen mukaan, esimerkiksi ankeuden yllättäessä poimia asian ja toteuttaa sen. Toisaalta joka viikko voi säännöllisesti toteuttaa listalta muutaman asian oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.”Mistä löydän ilon elämääni?

 • ilossa eläminen on ”sisään rakennettu” asia: mieluummin ilo kuin murhe

 • Jumala on ilon lähde, Ps. 149:2

 • Jumala iloitsee meistä! Jes. 65:19

 • Jumala iloitsee kun saa tehdä meille hyvää, Jer. 32:41

 • Me saamme Jumalan edessä kiittää ja iloita itsestämme! Ps. 139:14

 • Jumalan lahjat ovat ilon lähde > Ei ristiriitaa, kun muistaa kiittää ajallisista lahjoista Jumalaa, Saarn. 9:7, 1. Tim. 4:4

 • Kristityn ilo on enemmän kuin ohimenevä tunne. Se on lahja, Hengen hedelmä. Se antaa kestävyyttä. Se on enemmän syy kuin seuraus. Neh. 8:10.Lähteenä käytetty Isoa Raamatun tietosanakirjaa

bottom of page