top of page

Loppiainen

5.1.16 22.00

Tänään on liikkeellä korkea-arvoisia tietäjiä idästä. Alkukielessä heitä kutsutaan sanalla ”magi”, josta on johdettu sana ”magia”. Keitä he todella olivat, se jää epäselväksi. He saattoivat olla astrologian, jopa taikuuden harjoittajia. Heidän tulemisensa Jerusalemiin pantiin merkille, ehkäpä heillä oli hyvinkin suuret vaunut hevosineen ja hienot vaatteet. Ja heidän lahjansa olivat ylellisyystuotteita, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Näistä kolmesta lahjasta on päätelty, että heitä olisi ollut kolme, vaikka itse kertomuksesta ei heidän lukumääränsä käykään ilmi.


Mutta erityisen huomion osakseen sai se, mitä miehet tiedustelivat. He olivat tulleet kumartamaan vasta syntynyttä juutalaisten kuningasta. Tämä tieto säpsäytti niin kuningas Herodesta kuin koko Jerusalemiakin. Herodes koitti saada lapsen syntymäpaikan tietoon, mutta joutui pettymään. Hänen suuhunsa tulivatkin osuvasti tiernapoika-näytelmään sanat: ”Sepä minua suuresti harmittaa ja sydämelleni käy, että nuo kolme itäisen maan viisasta miestä tekivät kuin viekkaat varkaat ja väärät valtijaat ja ottivat toisen tien ja menivät kukin eri teitä omalle maalleen.”


Tämä kertomus itämaan tietäjistä päättää joulun aikamme. Siellä yli 2000 vuotta sitten tietäjät löysivät Jeesus-lapsen seimen luo. Joulukuusissamme tähti on muistuttamassa näistä tapahtumista. Vaikka kulttuuri ja aika oli toinen, niin ehkäpä emme olekaan niin kaukana heistä, sillä tämä sama asia yhdistää meitä heihin: Jeesus-lapsen syntymä, hänen maailmaan tulonsa ihmettely, kunnioitus ja kiittäminen.


Ja yhtymäkohtia voimme löytää myös siinä miten tietäjät löysivät Jeesuksen luo. Ensin oli tähti, jota he lähtivät seuraamaan. Jollakin taivaan Isän tuli kiinnittää näiden miesten huomio, jotta he lähtisivät liikkeelle. Eikö ollutkin hyvin viisasta, että Jumala järjesti tähden, koska tähtien tutkiminen oli heidän kiinnostuksensa kohteena.


Eikö ole tänäänkin niin, että Jumala kutsuu asioiden kautta, jotka ovat elämämme ytimessä. Joku etsii elämäänsä tarkoitusta ja sisältöä, toinen etsii tasapainoa menneisyytensä ja tämän päivän kanssa ehkä yllättävän kriisin tullessa, kolmannen lähestymistapa voi olla älyllinen ja hän miettii ns. perimmäisiä kysymyksiä. Kun Jumala kutsuu, niin silloin ihmisen sisäistä maailmaa ravistellaan. Näille miehille tähti oli sellainen, joka askarrutti ja herätti uteliaisuuden. Ja he lähtivät liikkeelle.


Mutta vielä itse tähti ei tuonut Jeesuksen luokse. Tarvittiin Jumalan sana. Sen heille välittivät lainopettajat ja kertoivat, että Messiaan oli määrä syntyä Betlehemissä. Ja sitten opastava tähti ja tämä sana yhdessä veivät miehet päämääräänsä. He löysivät Jeesuksen seimen luo. Tietäjät osoittivat Jeesukselle kunnioitusta antamalla kallisarvoisia lahjoja. Se oli heidän kulttuurinsa tapa osoittaa kunnioitusta ja eikä meidän tarvitse epäillä, etteivätkö he olisi tehneet sitä vilpittömin mielin.


Tietäjät antoivat siis lahjansa ja kunnioituksensa Jeesus-lapselle. Se herättää kysymyksen millaista vuorovaikutusta meillä voi olla Jeesuksen kanssa, mitä me voimme hänelle antaa ja mitä me voimme saada? Tässä asiassa on johdattajana Jumalan sana. Se ohjaa meitä Jeesuksen luo ja kertoo miksi sinne kannattaa mennä.


Siitä mitä me voimme Jeesuksen luona saada, käyttää oppi-isämme Luther nimitystä ”autuas vaihtokauppa”. Me kunnioitamme Jeesuksen tulemista tähän maailmaan parhaiten niin, että käytämme ne mahdollisuudet, jotka hänen tulemisensa on saanut aikaan. Ja silloin todella ollaan siellä aivan minuutemme ytimessä, juuri niissä asioissa, jotka ovat meille äärettömän tärkeitä.


Kukapa ei haluaisi elää syyllisyydestä vapaana? Ihmisellä on pyrkimys sovitukseen, siitä on osoituksena se, että kaikissa uskonnoissa suoritetaan erilaisia rituaaleja tähän päämäärään pääsemiseksi. Kristillisen uskon vastaus on kiteytetty 1.Kor. 5:21 ”Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.”
Me saamme siis antaa pois syntimme ja saamme tilalle Jumalan vanhurskauden. Hänessä on tilaa kaikille: Kristuksessa me saamme pyhyyden ja puhtauden, jonka suojissa me syntiset voimme ja saamme käydä pyhän Jumalan yhteyteen.


Kristuksen luona me saamme antaa pois huolet ja murheemme ”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa” (Fil. 4:6-7). Uskon suhteessa Jeesukseen saamme elää todeksi Jumalan rakkautta ja huolenpitoa. Siihen kuuluu tämä jokapäiväinen ja jokahetkinen mahdollisuus antaa itsemme ja elämämme suuremmille käsivarsille. Ja kun ne huolet ja murheet on tuotu Kristukselle, niin vastalahjana saamme Filippiläiskirjeen mukaan Jumalan rauhan, luottamuksen siihen, että meistä oikeasti pidetään huolta.


Kolmantena asiana, johon Kristuksen ihmiseksi tuleminen kutsuu, on itsensä tuominen Kristuksen luokse. Ja tällä tarkoitan niitä lahjoja, kykyjä ja mahdollisuuksia, jotka olemme ihmisinä saaneet tätä elämää varten. Siinä ohjaa Room. 12:1 ”Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi.. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.”


Tässä varmasti riittää opeteltavaa koko elämän ajaksi. Siinä, että tulemme Kristuksen luokse ja sieltä käsin haemme elämäämme tervettä suuntaa. Tästä saivat itämaan tietäjätkin kokemuksen, kun Jumala johdatti heitä unen kautta pois Herodeksen vaikutuspiiristä. Paha jää nuolemaan näppejään, kun Jumala antaa hyvän johdatuksensa. Sitä hyvää johdatusta meidänkin on lupa odottaa Kristuksen luota elämämme asioihin.


Siispä ystävät rakkaat, kunnoitetaan Jeesuksen ihmiseksi tulemista sillä, että ollaan avoimia kaikelle sille siunaukselle, jota Jeesuksen kautta meille tarjotaan ja lahjoitetaan. Se on taivaan Isän tahto, ettei hänen Poikansa tarvinnut turhaan syntyä, vaan että me hänen rakkaat lapsensa eläisimme siitä elämästä, joka Kristuksen myötä on luoksemme tullut.


Ja viimeiseksi: itämaan tietäjien tapaan me saamme kumartaa Kristusta, tuoda hänelle  kiitoksemme ja kunnioituksemme kaikesta siitä hyvästä mitä vuorovaikutus hänen kanssaan tuo mukanaan. Nousemme tunnustamaan kristillisen uskomme.

bottom of page